Upisi na studije ERF-a

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu izvode se tri sveučilišna prijediplomska studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, tri sveučilišna diplomska studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, dva poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja te jedan poslijediplomski specijalistički studiji Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji.

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studiji su organizirani kroz dva obrazovna ciklusa:

  • prijediplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara ili 180 ECTS bodova)
  • diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestra ili 120 ECTS bodova)
  • poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara ili 180 ECTS bodova) i
  • poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od 2 godine (4 semestra ili 120 ECTS bodova)