Prijediplomski studij Rehabilitacija

O studiju

Nositelj prijediplomskog studija Rehabilitacija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji prijediplomskog studija Rehabilitacija:

 • Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije
 • Odsjek za oštećenja vida

Voditeljica prijediplomskog studija Rehabilitacija: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.)

Prijediplomski studij Rehabilitacije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 21. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv.

Znanja

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima (razvojni motorički poremećaji, traumatizmi, autoimune i maligne bolesti...), kreativnim i art/ekspresivnim terapijama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije što podrazumijeva mogućnost zapošljavanja na poslove srednje složenosti, odnosno, uz superviziju magistra struke, u skladu sa Zakonom o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 124, 2011).

U okviru studijskog programa Rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji.

U dijelu studijskog programa rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, prvostupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti edukacijskog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima edukacijskih programa koji se primjenjuju u ovom području.

U okviru prijediplomskog studijskog programa studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskoj i konduktivnoj edukaciji; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.

Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike edukacijsko-rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti edukacijsko-rehabilitacijske postupke s ciljem unapređenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Kompetencije

Završetkom ovog studija prvostupnik može sudjelovati, uz superviziju magistra struke, u:

 • Kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
 • Odgoju i obrazovanju
 • Zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike ECTS: 2
Funkcionalna anatomija i fiziologija ECTS: 3
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije ECTS: 4
Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju ECTS: 4
Uvod u komplementarne terapije ECTS: 3
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I ECTS: 4
Statistika ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Informatika ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina ECTS: 1
Osnove sociologije ECTS: 4
Volonterski rad ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Oštećenja vida ECTS: 3
Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama ECTS: 3
Osnove neurologije ECTS: 3
Oftamologija s fiziologijom vida ECTS: 3
Rehabilitacija igrom I ECTS: 4
Kreativna terapija I ECTS: 2
Praksa (u jednom tjednu) ECTS: 2
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik ECTS: 2
Informatika ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina ECTS: 1
Fenomenologija poremećaja u ponašanju ECTS: 2
Komunikacija osoba oštećena vida ECTS: 3
Teorija odgoja ECTS: 4
Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja
i obrazovanja
ECTS: 3
Volonterski rad ECTS: 2

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rana razvojna rehabilitacija ECTS: 4
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II ECTS: 4
Procjena osoba oštećena vida ECTS: 3
Teškoće učenja ECTS: 4
Obitelj i rehabilitacija ECTS: 3
Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Psihopatologija ECTS: 4
Grupni rad I ECTS: 4
Nove tehnologije i pomagala u rehabilitaciji
osoba oštećena vida
ECTS: 2
Epidemiologija ECTS: 2
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I ECTS: 2
Volonterski rad ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I ECTS: 4
Poučavanje osoba s poremećajem iz
autističnog spektra
ECTS: 4
Uvod u metode rehabilitacije osoba s 
motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
ECTS: 3
Medicinska rehabilitacija osoba s 
motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima I
ECTS: 3
Brailleovo pismo ECTS: 3
Matematika za slijepe ECTS: 3
Praksa (u dva tjedna) ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Joga za djecu s ADHD-om ECTS: 3
Praktikum iz rane razvojne rehabilitacije ECTS: 3
Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg 
živčanog sustava
ECTS: 3
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije II ECTS: 2
Ortoptika i pleoptika ECTS:
Volonterski rad ECTS: 2

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Kreativna terapija II ECTS: 4
Psihosomatika i metode kliničke procjene ECTS: 3
Programi i metode rada sa slijepim osobama ECTS: 4
Profesionalna rehabilitacija I ECTS: 4
Peripatologija I ECTS: 4
Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih 
s intelektualnim teškoćama
ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Gluhosljepoća ECTS: 3
Prilagodba nastavnih sredstava za 
osobe oštećena vida
ECTS: 2
Odrasle slijepe i slabovidne osobe ECTS: 3
Bihevioralni pristup učenju ECTS: 3
Spolnost ECTS: 3
Volonterski rad ECTS: 2

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI

Peripatologija II ECTS: 3
Programi podrške za odrasle osobe s 
intelektualnim teškoćama
ECTS: 4
Programi unapređivanja socijalne kompetencije ECTS: 4
Programi i metode rada sa slabovidnim osobama ECTS: 3
Praktikum iz kreativne terapije I ECTS: 3
Rehabilitacija putem pokreta I ECTS: 3
Praksa (u dva tjedna) ECTS: 3
IZBORNI PREDMETI
Poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti ECTS: 3
Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije ECTS: 4
Praktikum iz profesionalne rehabilitacije 
osoba oštećena vida
ECTS: 3
Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s
CP i višestrukim teškoćama
ECTS: 3
Volonterski rad ECTS: 2

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Rehabilitacija (2010.) (.pdf)

Informacijski paket ECTS-a za ak. god. 2018./2019. - Preddiplomski studiji (.pdf)

Upisi

Upisne kvote

Upisne kvote u ak. god. 2023./2024. za redoviti prijediplomski sveučilišni studij Rehabilitacija:
50
(državljani RH) + 2 (strani državljani) + 2 (Hrvati izvan RH)

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Rehabilitacija

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na prijediplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  -
  usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Državna matura

Detaljnije informacije o postupku polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Uvjeti upisa u 1. godinu redovitog prijediplomskog studija Rehabilitacija za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za prijediplomski studij Rehabilitacija:

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku.

Razredbeni postupak za prijediplomski studij Rehabilitacija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući je čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Postupak prijave za upis u ljetnom roku 2023.

Detaljnije informacije o postupku prijave za upis na prijediplomske studije ERF-a u ljetnom razredbenom roku 2023. godine dostupne su na poveznici Ljetni upisni rok 2023.

Prijelaz na ERF

Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea)
edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. edu.)

Razina kvalifikacije: sveučilišni prijediplomski studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica edukacijske rehabilitacije može obavljati superviziranu edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u radnom odnosu ili u privatnoj praksi u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, znanosti, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi (Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti, NN, 124/11).

U okviru studija Rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida i teškoće vizualnog funkcioniranja, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)