Preddiplomski studij Rehabilitacija

O studiju

Nositelj preddiplomskog studija Rehabilitacija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji preddiplomskog studija Rehabilitacija:

 • Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art-terapije
 • Odsjek za oštećenje vida

Voditelj preddiplomskog studija Rehabilitacija: Doc.dr.sc. Damir Miholić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.)

Preddiplomski studij Rehabilitacije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 21. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao / stekla naziv.

Znanja

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s oštećenjima vida, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima (razvojni motorički poremećaji, traumatizmi, autoimune i maligne bolesti...), kreativnim i art/ekspresivnim terapijama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije što podrazumijeva mogućnost zapošljavanja na poslove srednje složenosti, odnosno, uz superviziju magistra struke, u skladu sa Zakonom o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 124, 2011).

U okviru studijskog programa Rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji.

U dijelu studijskog programa rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, prvostupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti edukacijskog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima edukacijskih programa koji se primjenjuju u ovom području.

U okviru preddiplomskog studijskog programa studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskoj i konduktivnoj edukaciji; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.

Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike edukacijsko-rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti edukacijsko-rehabilitacijske postupke s ciljem unapređenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Kompetencije

Završetkom ovog studija prvostupnik može sudjelovati, uz superviziju magistra struke, u:

 • Kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
 • Odgoju i obrazovanju
 • Zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić ECTS: 2
Funkcionalna anatomija i fiziologija Prof.dr.sc. Miloš Judaš ECTS: 3
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 4
Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš ECTS: 4
Uvod u komplementarne terapije Doc.dr.sc. Renata Martinec ECTS: 3
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I Prof.dr.sc. Ines Joković-Oreb ECTS: 4
Statistika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik Nikola Novaković, prof. ECTS: 2
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina Doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
Doc.dr.sc. Valentina Kranželić
ECTS: 1
Osnove sociologije Prof.dr.sc. Ivan Markešić ECTS: 4
Volonterski rad Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 2

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Oštećenja vida Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babić ECTS: 3
Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama Prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev ECTS: 3
Osnove neurologije Prof.dr.sc. Vesna Šerić
Prof.dr.sc. Ivan Mikula
ECTS: 3
Oftamologija s fiziologijom vida Doc.dr.sc. Zoran Vatavuk ECTS: 3
Rehabilitacija igrom I Prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev ECTS: 4
Kreativna terapija I Dr.sc. Damir Miholić ECTS: 2
Praksa (u jednom tjednu) Doc.dr.sc. Anamarija Žic Ralić ECTS: 2
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik Nikola Novaković, prof. ECTS: 2
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina Doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
Doc.dr.sc. Valentina Kranželić
ECTS: 1
Fenomenologija poremećaja u ponašanju Doc.dr.sc. Neven Ricijaš ECTS: 2
Komunikacija osoba oštećena vida Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 3
Teorija odgoja Prof.dr.sc. Dubravka Miljković ECTS: 4
Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja
i obrazovanja
Prof.dr.sc. Dubravka Miljković ECTS: 3
Volonterski rad Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić ECTS: 2

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rana razvojna rehabilitacija Prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 4
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II Prof.dr.sc. Ines Joković-Oreb ECTS: 4
Procjena osoba oštećena vida Doc.dr.sc. Ante Bilić Prcić ECTS: 3
Teškoće učenja Doc.dr.sc. Ana Wagner-Jakab ECTS: 4
Obitelj i rehabilitacija Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babić ECTS: 3
Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra Prof.dr.sc. Jasmina Frey-Škrinjar ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Psihopatologija Prof.dr.sc. Neven Henigsberg ECTS: 4
Grupni rad I Doc.dr.sc. Anamarija Žic Ralić ECTS: 4
Nove tehnologije i pomagala u rehabilitaciji
osoba oštećena vida
Doc.dr.sc. Ante Bilić Prcić ECTS: 2
Epidemiologija   ECTS: 2
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić ECTS: 2
Volonterski rad Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak ECTS: 4
Poučavanje osoba s poremećajem iz
autističnog spektra
Prof.dr.sc. Jasmina Frey-Škrinjar ECTS: 4
Uvod u metode rehabilitacije osoba s 
motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima
Prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 3
Medicinska rehabilitacija osoba s 
motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima I
Dr.sc. Damir Eljuga ECTS: 3
Brailleovo pismo Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 3
Matematika za slijepe Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 3
Praksa (u dva tjedna) Doc.dr.sc. Anamarija Žic Ralić ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Joga za djecu s ADHD-om Doc.dr.sc. Anamarija Žic Ralić ECTS: 3
Praktikum iz rane razvojne rehabilitacije Prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 3
Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg 
živčanog sustava
Doc.dr.sc. Damir Kovač
Doc.dr.sc. Vili Beroš
ECTS: 3
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije II Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 2
Ortoptika i pleoptika Doc.dr.sc. Katia Novak Lauš ECTS:
Volonterski rad Prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 2

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Kreativna terapija II Dr.sc. Damir Miholić ECTS: 4
Psihosomatika i metode kliničke procjene Doc.dr.sc. Renata Martinec ECTS: 3
Programi i metode rada sa slijepim osobama Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 4
Profesionalna rehabilitacija I Prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš ECTS: 4
Peripatologija I Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 4
Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih 
s intelektualnim teškoćama
Prof.dr.sc. Daniela Bratković ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Gluhosljepoća Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 3
Prilagodba nastavnih sredstava za 
osobe oštećena vida
Doc.dr.sc. Ante Bilić Prcić ECTS: 2
Odrasle slijepe i slabovidne osobe Prof.dr.sc. Mira Oberman Babić ECTS: 3
Bihevioralni pristup učenju Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar ECTS: 3
Spolnost Prof.dr.sc. Daniela Bratković ECTS: 3
Volonterski rad Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 2

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI

Peripatologija II Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 3
Programi podrške za odrasle osobe s 
intelektualnim teškoćama
Prof.dr.sc. Daniela Bratković ECTS: 4
Programi unapređivanja socijalne kompetencije Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić ECTS: 4
Programi i metode rada sa slabovidnim osobama Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 3
Praktikum iz kreativne terapije I Doc.dr.sc. Tomislav Breintenfeld ECTS: 3
Rehabilitacija putem pokreta I Prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš ECTS: 3
Praksa (u dva tjedna) Doc.dr.sc. Anamarija Žic Ralić ECTS: 3
IZBORNI PREDMETI
Poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak ECTS: 3
Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić ECTS: 4
Praktikum iz profesionalne rehabilitacije 
osoba oštećena vida
Prof.dr.sc. Tina Runjić ECTS: 3
Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s
CP i višestrukim teškoćama
Prof.dr.sc. Ines Joković Oreb ECTS: 3
Volonterski rad Prof.dr.sc. Lelia Kiš Glavaš
Prof.dr.sc. Sandra Bradarić Jončić
ECTS: 2

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Rehabilitacija (2010.) (.pdf)

Upisi

Upisne kvote za ak. god. 2017./2018.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Sve informacije u vezi prijave i polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Vodič za upis u I. godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2017./2018.(.pdf)

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea)
edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. edu.)

Razina kvalifikacije: preddiplomski sveučilišni studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica edukacijske rehabilitacije može obavljati superviziranu edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u radnom odnosu ili u privatnoj praksi u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, znanosti, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi (Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti, NN, 124/11).

U okviru studija Rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida i teškoće vizualnog funkcioniranja, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije, te inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, edukacijskim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)