Preddiplomski studij Logopedija

O studiju

Nositelj preddiplomskog studija Logopedija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvoditelji preddiplomskog studija Logopedija:

 • Odjek za logopediju
 • Odsjek za oštećenje sluha

Voditeljica studijskog programa Logopedija: prof.dr.sc. Draženka Blaži; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trajanje studija: tri akademske godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.)

Preddiplomski studij Logopedije izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 16. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao /stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, kao i oblicima potpomognute (augmentativne i alternativne) komunikacije. Završetkom ovoga studija studenti su kompetentni sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, te potpomognute (augmentativne i alternativne) kao i socijalne komunikacije pod nadzorom magistra logopedije.

Znanja

Tijekom studija student usvaja teorijska znanja o biološkim osnovama jezika i govora, anatomiji i fiziologiji, fizici govora i akustici te temeljna znanja iz biomedicinskih znanosti kao što su neurologija, otorinolaringologija, psihijatrija, ortodoncija, audiologija, fonijatrija, genetika. Studenti također stječu temeljna znanja iz lingvistike (fonetika/fonologija, semantika, leksik, morfologija/sintaksa i pragmatika), psiholingvistike i neurolingvistike te temeljna znanja iz psihologije (razvojne, kliničke, kognitivne i socijalne), sociologije i pedagogije.

Ovaj nivo studija logopedije uključuje temeljna teoretska znanja o razvojnim i stečenim govornim i jezičnim poremećajima uključujući: motoričke, glasovne, tečnosti govora, poremećaje hranjenja - gutanja, poremećaje čitanja, pisanja i matematike, teškoćama učenja, poremećajima iz autističnog spektra, emocionalno-bihevioralnim komunikacijskim poremećajima, neuro-degenerativnim poremećajima, potpomognutoj (augmentativnoj i alternativnoj) komunikaciji i oštećenjima sluha.

Kompetencije

Nakon završetka preddiplomskog studija Logopedija student postiže kompetencije koje uključuju:

 • pružanje osnovnih stručnih informacija osobama uključenim u habilitaciju ili rehabilitaciju, njihovim obiteljima i široj okolini, kao i drugim stručnjacima koji sudjeluju u njezinom provođenju, a prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje aktivnosti probira poremećaja humane komunikacije prema uputama magistra logopedije,
 • pružanje podrške za stvaranje uvjeta za poticanje ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u sustavu predškolskog odgoja prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje aktivnosti koje potiču razvoj komunikacijskih, jezičnih, slušnih i govornih vještina, te provođenje terapijskih zadataka u ograničenom opsegu prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
 • pružanje podrške unutar školskog sustava za stvaranje uvjeta za napredak učenika s teškoćama i poremećajima učenja, posebno čitanja, pisanja i matematike, prema uputama magistra logopedije,
 • provođenje terapijskih zadataka unutar školskog sustava, usmjerenih na pomoć učenicima s teškoćama i poremećajima učenja, a posebno čitanja, pisanja i matematike, ali u ograničenom opsegu, te prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
 • samostalno učenje temeljem literature i sudjelovanje u izvođenju terenskih i jednostavnijih stručnih poslova na znanstvenim i stručnim projektima, promotivnim kampanjama, stručnim skupovima i slično,
 • pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija,
 • razvijena svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje,
 • nastavak studiranja na diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj i znanstvenoj razini.

Nastavni plan i program

I. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Osnove humane genetike Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić ECTS: 4
Funkcionalna anatomija i fiziologija Prof.dr.sc. Miloš Judaš ECTS: 5
Temelji hrvatskoga jezika Doc.dr.sc. Marijan Palmović ECTS: 4
Psihologija Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 5
Uvod u logopediju Prof.dr.sc. Emica Farago ECTS: 4
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik Nikola Novaković, prof. ECTS: 2
Interpersonalna komunikacija Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 4
Temelji jezikoslovlja Doc.dr.sc. Marijan Palmović ECTS: 3
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Teorija odgoja Prof.dr.sc. D. Miljković ECTS: 4

II. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Fonetika Doc.dr.sc. Marijan Palmović ECTS: 5
Audiologija Prof.dr.sc. Srećko Branica ECTS: 5
Osnove fiziološke i govorne akustike Prof.dr.sc. Mladen Heđever ECTS: 5
Osnove neurologije Prof.dr.sc. Vesna Šerić
Prof.dr.sc. Ivan Mikula
ECTS: 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Strani jezik Nikola Novaković, prof. ECTS: 2
Informatika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
Oštećenja vida Prof.dr.sc. Mira Oberman-Babić ECTS: 3
Praktikum akademskih vještina Doc.dr.sc. Martina Ferić Šlehan
Doc.dr.sc. Valentina Kranželić
ECTS: 1
Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja i obrazovanja Prof.dr.sc. Dubravka Miljković ECTS: 3

III. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Ontogeneza komunikacije Prof.dr.sc. Marta Ljubešić ECTS: 5
Fonijatrija Prof.dr.sc. Drago Prgomet ECTS: 5
Psiholingvistika Prof.dr.sc. Melita Kovačević ECTS: 5
Statistika Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 5
Hrvatski znakovni jezik 101 Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić ECTS: 3
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Psihoakustika Prof.dr.sc. Mladen Heđever ECTS: 3
Neverbalna komunikacija Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 3
Razvoj osoba s autizmom ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije I ECTS: 2

IV. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 102 Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić ECTS: 3
Neurorazvojni jezični poremećaji Prof.dr.sc. Tatjana Prizl-Jakovac ECTS: 4
Oštećenja sluha Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić ECTS: 6
Artikulacijsko-fonološki poremećaji Prof.dr.sc. Draženka Blaži ECTS: 5
Poremećaji glasa I Prof.dr.sc. Natalija Bolfan Stošić ECTS: 5
Tjelesna i zdravstvena kultura Iva Gričar, prof. ECTS: 0
IZBORNI PREDMETI
Dvojezičnost/višejezičnost Prof.dr.sc. Melita Kovačević ECTS: 3
Sociopedagoški aspekti oštećenja sluha Doc.dr.sc. Adinda Dulčić ECTS: 3
Neurogeno degenerativni govorno-jezični poremećaji Prof.dr.sc. Tatjana Prizl-Jakovac ECTS: 3
Odabrane teme iz logopedije II ECTS: 2

V. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Rehabilitacija slušanja i govora I Doc.dr.sc. Luka Bonetti ECTS: 5
Poremećaji tečnosti govora Prof.dr.sc. Senka Sardelić ECTS: 5
Disfagije i poremećaji hranjenja Prof.dr.sc. Emica Farago ECTS: 4
Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga Prof.dr.sc. Tatjana Prizl-Jakovac ECTS: 3
Specifične teškoće učenja Prof.dr.sc. Mirjana Lenček ECTS: 4
IZBORNI PREDMETI
Hrvatski znakovni jezik 202 Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić ECTS: 3
Kraniofacijalne govorne poteškoće Prof.dr.sc. Draženka Blaži ECTS: 3
Neurobiologija spoznaje Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek ECTS: 3
Odabrana poglavlja iz neurokirurgije Doc.dr.sc. Vili Beroš ECTS: 3
Gluhosljepoća Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 3

VI. semestar

OBVEZNI PREDMETI
Klinički praktikum u surdologiji Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 4
Razvojni govorno-jezični poremećaji I Prof.dr.sc. Diana Arapović ECTS: 4
Motorički govorni poremećaji Prof.dr.sc. Emica Farago ECTS: 5
Klinički praktikum u logopediji Prof.dr.sc. Draženka Blaži
Prof.dr.sc. Mirjana Lenček
ECTS: 4
Poremećaji čitanja i pisanja I Prof.dr.sc. Mirjana Lenček ECTS: 4
Primjena statističkih metoda u logopediji Prof.dr.sc. Branko Nikolić ECTS: 3
IZBORNI PREDMETI
Specifične teškoće učenja: metodika rada Prof.dr.sc. Mirjana Lenček ECTS: 3
Neurolingvistka Prof.dr.sc. Melita Kovačević ECTS: 3
Poremećaji matematičkih sposobnosti Prof.dr.sc. Mirjana Lenček ECTS: 3
Metodika školskog rada s gluhom i nagluhom djecom Prof.dr.sc. Ljubica Pribanić ECTS: 3
Hrvatski znakovni jezik 201 Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić ECTS: 3

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Logopedija (2010.) (.pdf)

Upisi

Upisne kvote za ak. god. 2017./2018.: 50 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 300 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća.
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Sve informacije u vezi prijave i polaganja državne mature potražite na www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr.

Vodič za upis u I. godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2017./2018.(.pdf)

Mogućnosti zapošljavanja

Naziv stečene kvalifikacije:
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.)

Razina kvalifikacije: Preddiplomski sveučilišni studij (trogodišnji studij, 180 ECTS bodova)

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice logopedije kompetentni su sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute komunikacije i poremećaja gutanja pod nadzorom magistra logopedije. Zapošljavanje je moguće u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, unutar privatne prakse kao i institucijama lokalne zajednice i nevladina sektora.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, oblicima potpomognute komunikacije kao i poremećajima gutanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (.pdf)

Sažetak iz preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (.pdf)