Zajedničke e-adrese studijskih godina

U nastavku su dostupne zajedničke e-adrese po studijskim godinama za ak. god. 2020./2021.:

Preddiplomski

Preddiplomski studij Rehabilitacija (redoviti)

1. godina:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Rehabilitacija (izvanredni)

2. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Logopedija

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija (redoviti)

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija (izvanredni)

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski

Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski studij Logopedija

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski studij Socijalna pedagogija

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poslijediplomski

Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta

 

Poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja

 

Poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji

1. godina: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.