Skripte

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Diana Arapović
Narativna analiza
Razvojni govorno-jezični poremećaji I

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Draženka Blaži
Artikulacijsko-fonološki poremećaji
Fonološki poremećaji

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić
Oštećenja sluha

Nositeljica predmeta: doc. dr. sc. Daniela Cvitković
Kognitivne strategije učenja

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak
Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II
Senzorna integracija

Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Mladen Hedjever
Osnove fiziološke i govorne akustike
Govorna akustika

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Mirjana Lenček
Poremećaji matematičkih sposobnosti
Specifične teškoće učenja

Nositeljica predmeta: doc. dr. sc. Renata Martinec
Praktikum iz kreativne terapije II - Skripta
Praktikum iz kreativne terapije II - PP prezentacije

Sunositeljice predmeta: doc. dr. sc. Ivana Maurović; doc. dr. sc. Anja Mirosavljević
Socijalnopedagoški rad s obitelji

Nositeljica predmeta: doc. dr. sc. Anja Mirosavljević
Posttretmanska zaštita djece i mladih

Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Branko Nikolić
Kvantitativne metode istraživanja
Statistika - skripta
Statistika - zadaci za vježbe
Statistika - priručnik za pripremu kolokvija

Nositeljica predmeta: doc. dr. sc. Katia Novak-Lauš
Ortoptika i pleoptika

Nositeljica predmeta: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić
Klinički praktikum u surdologiji
Neverbalna komunikacija

Nositeljica predmeta: dr. sc. Kristina Posavec, pred.
Informatika

Nositeljica predmeta: doc. dr. sc. Marina Roje Bedeković
Osnove neurologije

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić
Programi unapređivanja socijalne kompetencije

Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Zoran Vatavuk
Oftalmologija s fiziologijom vida

Nositelj predmeta: doc. dr .sc. Zoran Zoričić
Tretman ovisnika

Nositeljica predmeta: izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić
Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima