Provjera autentičnosti radova

Softver Turnitin

Softver za provjeru autentičnosti radova Turnitin.

Za potrebe visokih učilišta Republike Hrvatske Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH osiguralo je financijska sredstva nabave softvera Turnitin, a koordinaciju same nabave kao i administrativno-tehničku potporu osigurao je Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra (SRCE).

Turnitin je softver koji provjerava autentičnost radova tako da pronalazi podudaranja s drugim tekstovima različitih informacijskog izvora (znanstveni i stručni časopisi, repozitoriji, baze podataka, web i dr.).

Turnitin nije softver za utvrđivanje plagijata – preklapanja koja Turnitin pronađe nisu a prirori plagijati, već ih treba promatrati u kontekstu svakog rada pojedinačno. Politika fakulteta utemeljena na načelu akademske čestitosti je ta koja utvrđuje što je plagijat, a Turnitin je u tom postupku koristan alat.

Samostalna provjera radova za studente ERF-a.

Studentima ERF-a omogućena je samostalna provjera svih vrsta radova (seminarski, završi, diplomski, specijalistički, doktorski) s ciljem pružanja prilike da u bilo kojem stadiju izrade rada mogu vidjeti jesu li na ispravan način koristili tuđe izvor i informacije, odnosno jesu li ih ispravno navodili i/ili parafrazirali.

Korištenjem softvera Turnitin studenti mogu lako uočiti greške u tekstu te ih ispraviti, kao i puno naučiti o ispravnom navođenju te tako značajno poboljšati kvalitetu rada i unaprijediti svoje akademske vještine.

Kako biste samostalno provjeravali svoje radove potrebno je:

 1. Prijaviti se u softver pomoću AAI@EduHr korisničkih podataka: Pristup softveru Turnitin
 2. Upisati se u kolegij (Enroll in a Class) Samostalna provjera_Studenti_2022./2023. unosom podataka: Class ID i Enrollment key koje možete pronaći u okviru e-kolegija Knjižnica ERF-a (Merlin) ili dobiti slanjem upita na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
 3. Nakon upisa u kolegij potrebno je ući u kolegij te u okviru otvorenog zadatka (Assignment) postaviti (Submit) rad koji se želi provjeriti.
 4. Turnitin će nakon nekog vremena izračunati i prikazati postotak podudaranja (po potrebi osvježiti stranicu). Odabirom tog postotka u novom prozoru otvorit će se generirani Izvještaj s detaljnim prikazom svih podudaranja i izvora podudaranja.

Isti ili drugi rad moguće je postaviti više puta, uz ograničenje da je nakon trećeg postavljanja potrebno pričekati 24 sata kako bi najnoviji rad zamijenio prethodno postavljeni rad.

Sveučilišni računski centar (SRCE) osigurao je dodatne upute za korištenje softvera:

Samostalna provjera rada za studente (Youtube video)

Izvještaj – sučelje i opcije (YouTube video)

U slučaju potrebe za dodatnom pomoći molimo vas da se ne javljate u SRCE, već fakultetskom administratoru za softver Turnitin na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sustav provjere autentičnosti ocjenskih radova ERF-a

Hodogram sustava provjere autentičnosti ocjenskih radova ERF-a

 1. Administrator (voditelj knjižnice) izrađuje master kolegij Provjera autentičnosti ocjenskih radova ERF-a. Svaki mentor u njemu dobiva svoju sekciju s tri zadatka za svaku vrstu ocjenskog rada za određenu akademsku godinu.
 2. Ko/mentor studentu, nakon što mu odobri prijavu obrane ocjenskog rada, daje pristupne podatke (Class ID i Enrollment key) za svoju sekciju u navedenom kolegiju.
 3. Student se upisuje u navedeni kolegij i postavlja završnu verziju ocjenskog rada (u pdf-u naziva: Prezime, Ime_Vrsta ocjenskog rada) u pripadajući zadatak, a u Knjižnicu dostavlja (elektronički ili fizički) Izjavu o autentičnosti ocjenskog rada i Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada.

  Završna verzija ocjenskog rada je ona verzija rada koju je mentor odobrio za prijavu obrane rada. Preporuka je da student u konzultaciji s mentorom i prije ovog koraka svoj rad podvrgne provjeri autentičnosti, u okviru kolegija Samostalna provjera_Studenti ili u standard kolegiju svog mentora, kako bi se na vrijeme uočila problematična preklapanja i povećala kvaliteta rada, odnosno izbjegle komplikacije u sljedećem koraku.
 4. Knjižnica studentu izdaje Potvrdu knjižnice, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  1) Ocjenski rad je postavljen u pdf-u.
  2) Postotak preklapanja ocjenskog rada u generiranom Izvještaju ne prelazi 24%.
  3) Iz Izvještaja nisu isključena pojedina preklapanja, odnosno ako jesu isključena pojedina preklapanja to je navedeno u Izjavi o autentičnosti ocjenskog rada koja u tom slučaju sadrži i potpis mentora.
  4) Obje Izjave su ispravno popunjene i potpisane (original ili sken originala; umetnute slike potpisa se ne prihvaćaju).
  5) Student je vratio sve knjige i/ili drugu knjižničnu građu u knjižnicu.

  Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni Knjižnica o tome obavještava studenta (i mentora po potrebi). Potvrda knjižnice izdaje se samo ako su ispunjeni svi uvjeti.
 5. Student s dobivenom Potvrdom knjižnice odlazi u pripadajući referadu gdje s ostalim propisanim dokumentima prijavljuje obranu ocjenskog rada. Bez Potvrde knjižnice student ne može prijaviti obranu ocjenskog rada.
 6. Knjižnica pohranjuje Izjave i skraćeni generirani Izvještaj, a ocjenski rad postavljen u master kolegij Provjera autentičnosti ocjenskih radova ERF-a preuzima za pohranu u repozitoriju Fakulteta u okviru DABAR. Radove koji neće biti objavljeni u otvorenom pristupu bez odgode, knjižnica pohranjuje i u Turnitinov repozitorij kako bi bili dostupni za provjeru autentičnosti budućih radova.

Napomena:

Iznimno, u slučaju nemogućnosti korištenja softvera Turnitin, nastale uslijed tehničkih poteškoća funkcioniranja samog softvera ili djelovanja njegovog proizvođača, studenti za dobivanje Potvrde knjižnice trebaju dostaviti (fizički ili elektronički): završnu verziju ocjenskog rada u pdf-u i Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada.

Prijava u softver Turnitin (s AAI@EduHr korisničkim podacima).