Praksa

U nastavku je dostupan Vodič kroz praksu za ak. god. 2015./2016. koja se izvodi na preddiplomskom studiju Rehabilitacija i dipomskom studiju Edukacijska rehabilitacija te na diplomskim studijim Logopedija i Socijalna pedagogija.