Nastava

Izvedbeni plan nastave

Izvedbeni plan nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2020./2021. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za izvanredne preddiplomske studije u ak. god. 2020./2021. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2019./2020. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za izvanredne preddiplomske studije u ak. god. 2019./2020. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2018./2019. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2017./2018. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2016./2017. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2015./2016. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2014./2015. (.pdf)

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2013./2014. (.pdf)

Silabusi

Preddiplomski studiji

I. SEMESTAR

Silabusi za I. semestar preddiplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar preddiplomskog studija Rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (ak. god. 2015./2016.)

II. SEMESTAR

Silabusi za II. semestar preddiplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar preddiplomskog studija Rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (ak. god. 2015./2016.)

III. SEMESTAR

Silabusi za III. semestar preddiplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar preddiplomskog studija Rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (ak. god. 2015./2016.)

IV. SEMESTAR

Silabusi za IV. semestar preddiplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar preddiplomskog studija Rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (ak. god. 2015./2016.)

V. SEMESTAR

Silabusi za V. semestar preddiplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za V. semestar preddiplomskog studija Rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za V. semestar preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (ak. god. 2015./2016.)

VI. SEMESTAR

Silabusi za VI. semestar preddiplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za VI. semestar preddiplomskog studija Rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za VI. semestar preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (ak. god. 2015./2016.)

Diplomski studiji

I. SEMESTAR

Silabusi za I. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija osoba oštećena vida (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar diplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Djeca i mladi (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za I. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Odrasli (ak. god. 2015./2016.)

II. SEMESTAR

Silabusi za II. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija osoba oštećena vida (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar diplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Djeca i mladi (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za II. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Odrasli (ak. god. 2015./2016.)

III. SEMESTAR

Silabusi za III. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacijam sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija osoba oštećena vida (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar diplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Djeca i mladi (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za III. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Odrasli (ak. god. 2015./2016.)

IV. SEMESTAR

Silabusi za IV. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija, sofrologija, kreativne i art/ekspresivne terapije (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija: Rehabilitacija osoba oštećena vida (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar diplomskog studija Logopedija (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Djeca i mladi (ak. god. 2015./2016.)

Silabusi za IV. semestar diplomskog studija Socijalna pedagogija: Odrasli (ak. god. 2015./2016.)

Raspored predavanja

2019./2020.

Raspored predavanja za redovite preddiplomske i diplomske studije - ljetni semestar ak. god. 2019./2020. (.pdf)

Raspored predavanja za redovite preddiplomske i diplomske studije - zimski semestar ak. god. 2019./2020. (.pdf)

Raspored predavanja za izvanredni preddiplomski studij Rehabilitacija - zimski semestar ak. god. 2019./2020. (.pdf)

2018./2019.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2018./2019. (.pdf)

Raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2018./2019. (.pdf)

2017./2018.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. (.pdf)

Raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2017./2018. (.pdf)

2016./2017.

Rraspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2016./2017. (.pdf)

Raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2016./2017. (.pdf)

2015./2016.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2015./2016. (.pdf)

Raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2015./2016. (.pdf)

2014./2015.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2014./2015. (.pdf)

Raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2014./2015. (.pdf)

2013./2014.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2013./2014. (.pdf)

Raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2013./2014. (.pdf)

Ispitni rokovi

Redoviti ispitni rokovi u ak. god. 2019./2020. za redovne studente

Zimski ispitni rok: 27.1. - 21.2.2020.
Ljetni ispitni rok: 8.6. - 3.7.2020.
Jesenski ispitni rok: 24.8. - 11.9.2020.

Izvanredni ispitni rokovi u ak. god. 2019./2020. za redovne studente

Ljetni ispitni rok: 13. - 17.7.2020.

Redoviti ispitni predrokovi u ak. god. 2019./2020. za redovne studente

Zimski ispitni predrok: 20. - 24.1.2020.
Ljetni ispitni predrok: 1. - 5.6.2020.

Redoviti ispitni rokovi u ak. god. 2019./2020. za izvanredne sudente

Zimski ispitni rok: 2.3. - 20.3.2020.
Ljetni ispitni rok: 29.6. - 17.7.2020.
Jesenski ispitni rok: 24.8. - 11.9.2020.

Prijava i odjava ispita

Ispiti se mogu prijaviti i odjaviti putem Studomata najkasnije do 12 sati zadnjeg radnog dana prije ispitnog roka, stoga vikendom i/ili blagdanima nije moguće izvršiti prijavu/odjavu ispita ukoliko je riječ o ispitnom roku koji se održava neposredno nakon neradnog dana.

Ukoliko student odjavi ispit putem Studomata smatra se da student ispit nije niti prijavio (ne računa se kao izlazak na ispit).

Student koji ne odjavi ispit putem Studomata i ne pristupi ispitu nastavnik će u Nastavničkom portalu evidentirati "0" (0 = "nije pristupio ispitu"), te je time student evidentiran kao da na tom ispitnom roku nije zadovoljio (računa se kao izlazak na ispit). (čl. 50. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a).

Broj izlazaka na ispit

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše 4 puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta, obvezan je, u odgovarajućem semestru iduće akademske godine, ponovno upisati i odslušati taj predmet, a polaganju ispita ne može pristupiti prije nego što izvrši svoje obveze sukladno studijskom programu. Ako student i nakon ponovljenog upisa predmeta ne položi ispit (najviše 4 puta), gubi pravo studiranja na upisanom studiju. (čl. 57. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a)

Postupak polaganja izbornog predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Prije polaganja izbornog predmeta na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu student je dužan u studentskoj službi matičnog fakulteta (ERF) ovjeriti prijavnicu (može se nabaviti na porti Fakulteta). Nakon položenog ispita ovjerenu prijavnicu s potpisom nastavnika potrebno je ovjeriti u studentskoj službi fakulteta na kojem se polaže ispit te istu dostaviti u studentsku službu matičnog fakulteta (ERF)

Akademski kalendar

Kalendar za akademsku godinu 2020./2021. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2019./2020. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2018./2019. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2017./2018. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2016./2017. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2015./2016. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2014./2015. (.pdf)

Kalendar za akademsku godinu 2013./2014. (.pdf)