Mentori godine po studijima za ak. god. 2015./2016.

Preddiplomski studij Rehabilitacija

1. godina: dr.sc. Damir Miholić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina: dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

Modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
1. godina:
prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: prof.dr.sc. Zrinjka Stančić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Modul Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivne terapije
1. godina: dr.sc. Damir Miholić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: doc.dr.sc. Renata Martinec, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Modul Rehabilitacija osoba oštećena vida
1. godina: izv.prof.dr.sc. Tina Runjić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: doc.dr.sc. Ante Bilić Prcić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Logopedija

1. godina: prof.dr.sc. Draženka Blaži, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i doc.dr.sc. Sanja Šimleša, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i doc.dr.sc. Marina Milković, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina: doc.dr.sc. Luka Bonetti, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i izv.prof.dr.sc. Emica Farago, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski studij Logopedija

1. godina: prof.dr.sc. Diana Arapović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i doc.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: dr.sc. Ana Leko Krhen, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija

1. godina: doc.dr.sc. Valentina Kranželić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina: prof.dr.sc. Marija Lebedina Mazoni, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i dr.sc. Dora Dodig, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. godina: doc.dr.sc. Neven Ricijaš, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Diplomski studij Socijalna pedagogija

Modul Djeca i mladi
1. i 2. godina:
prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i dr.sc. Anja Mirosavljević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Modul Odrasli (počinitelji kaznenih djela)
1. i 2. godina:
prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i doc.dr.sc. Anita Jandrić Nišević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.