Mentori godine po studijima za ak. god. 2022./2023.

Preddiplomski

Preddiplomski studij Logopedija

1. godina: izv.prof.dr.sc. Gordana Hržica, izv.prof.dr.sc. Sanja Šimleša
2. godina: doc.dr.sc. Marina Milković
3. godina: izv.prof.dr.sc. Luka Bonetti

Preddiplomski studij Rehabilitacija

1. godina: doc.dr.sc. Natalija Lisak Šegota
2. godina: doc.dr.sc. Jasmina Stošić
3. godina: doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija

1. godina: doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić i Sabina Mandić, mag. paed. soc.
2. godina: prof.dr.sc. Marija Lebedina Mazoni i Sonja Biglbauer, mag. psych.
3. godina: prof.dr.sc. Neven Ricijaš i Sabina Mandić, mag. paed. soc.

Diplomski

Diplomski studij Edukacijska rehabilitacija

Modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
1. godina:
prof.dr.sc. Zrinjka Stančić
2. godina: izv.prof.dr.sc. Ana Wagner Jakab

Modul Rehabilitacija osoba oštećena vida
1. godina: doc.dr.sc. Sonja Alimović
2. godina: prof.dr.sc. Tina Runjić

Modul Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivne terapije
1. godina: izv.prof.dr.sc. Renata Pinjatela
2. godina: izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Diplomski studij Logopedija

1. godina: izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević i izv.prof.dr.sc. Ana Bonetti
2. godina: izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša i doc.dr.sc. Ana Leko Krhen

Diplomski studij Socijalna pedagogija

Modul Djeca i mladi
1. i 2. godina:
izv.prof.dr.sc. Ivana Borić i Andrea Ćosić, mag. paed. soc.

Modul Odrasli (počinitelji kaznenih djela)
1. i 2. godina:
doc.dr.sc. Tihana Novak