Diplomski rad

Hodogram prijave, izrade i obrane diplomskog rada za ak.godinu 2016./2017.

 1. Odabir teme diplomskog rada s mentorom – tijekom zimskog (III.) semestra ak. god. 2016./2017. ili ranije.
 2. Ispunjeni obrazac za prijavu teme i teza diplomskog rada student predaje mentoru - tijekom zimskog (III.) semestra ak. god. 2016./2017., najkasnije do 23. siječnja 2017. godine.
 3. Mentor upućuje temu matičnom Vijeću studija radi odobravanja teme i mentora - Vijeće studija odobrava iste na sastancima od 23. siječnja do najkasnije 6. veljače 2017.
 4. Odobrenu temu mentor unosi u Nastavnički portal od 6. do 13. veljače 2017. godine.
 5. Student odabire /potvrđuje temu putem Studomata od 13. do 17. veljače 2017. godine.
 6. Student odlazi mentoru na upis odabrane teme u indeks od 13. do 17. veljače 2017. godine.
  Nastavnik potvrđuje studentov odabir putem Nastavničkog portala u istom tjednu, od 13. veljače do najkasnije 17. veljače 2017. godine.
 7. Student, nakon što je položio sve upisane predmete, predaje u Studentsku referadu potpisani Obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (potpisuje mentor) prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada.

  Rokovi predaje i obrane diplomskog rada:


  Ljetni ispitni rok ak. godine 2016./2017.
  Gotov rad (4 primjerka/ 3 u tiskanom, 1 u digitalnom obliku) predati u Studentsku referadu najkasnije 23. lipnja 2017. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 14. srpnja 2017. godine.

  Jesenski ispitni rok ak. godine 2016./2017.
  Gotov rad (4 primjerka/ 3 u tiskanom, 1 u digitalnom obliku) predati u Studentsku referadu zaključno sa 15. rujna 2017. godine (zadnji dan jesenskog ispitnog roka) kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 30. rujna 2017. godine.

  Svi radovi predani nakon 16. rujna 2017. uključuju upis studenata u ak. godinu 2017./2018.

  NAPOMENA: Tijekom ak. godine 2017./2018. student je obavezan obraniti rad jer u protivnom gubi status studenta (zbog nemogućnosti ponovnog upisa predmeta u ak. 2018./2019.).

 8. Studentska referada provjerava je li student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita najkasnije 10 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
 9. Studentska referada u dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i mjesto obrane (dvoranu za obranu predlaže Studentska referada) rada te članove Povjerenstva najkasnije 15 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
 10. Studentska referada obavještava studenta e-mailom i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
 11. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
 12. Mentor vraća Studentskoj referadi ispunjeni Zapisnik o obrani diplomskog rada i indeks neposredno nakon obrane diplomskog rada.
 13. Studentska referada studentu izdaje Potvrdu o stečenom akademskom nazivu najkasnije 1 dan nakon obrane diplomskog rada.

Objava diplomskog rada u digitalnom repozitoriju ERF-a

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar) koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da svoje radove u digitalnom obliku pohranjuju i okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste.

Digitalni repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u kojem se za sada pohranjuju diplomski radovi studenata dostupan je na sljedećoj poveznici: https://repozitorij.erf.unizg.hr/

U nastavku je dostupna izjava autora o suglasnosti za javnom objavom diplomskog rada u repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Izjavu ispunjava student te je predaje u knjižnicu ERF-a.