Studenti ERF-a dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je dobitnike Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nagradio ukupno 100 radova u pet kategorija: 59 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 15 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 7 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 2 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 17 radova u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u četvrtak 29. lipnja 2023. u 12 sati u zgradi SEECEL-a, Radoslava Cimermana 88. Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći pred veliku svečanu dvoranu najkasnije do 11.15 sati (južni ulaz br. 3).

Izložba postera nagrađenih radova održavat će se u SEECEL-u od 29. lipnja do 10. srpnja. Upute za izradu i predložak postera dostpne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Studentice ERF-a dobitnice nagrada

U kategoriji (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), za područje društvenih znanosti, nagradu su dobile:

  • studentice diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Bruna Bašić i Laura Bilandžić za rad pod naslovom "Asistivna tehnologija i kvaliteta života mladih s mišićnom distrofijom".
  • studentice diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Paula Mavretić i Petra Bračić za rad pod naslovom "Utjecaj individualiziranih edukacijsko-rehabilitacijskih i prehrambenih smjernica na kvalitetu procesa hranjenja i poticanje poželjnih prehrambenih navika u djece s Down sindromom"

U kategoriji (b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), za umjetničko područje, nagradu su dobilie:

  • studentice diplomskog studija Logopedija Karla Marinko i Marta Skejo za dokumentarni film o mladima povezanima s oštećenjem sluha "Hear me out".

U kategoriji (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici, za područje društvenih znanosti, nagradu su dobile:

  • studentice prijediplomskog/diplomskog studija Logopedija Marija Magdalena Budimir, Ana Milat, Elena Miletić, Lara Mosić, Lea Radulović i Fani Šupić za projekt pod naslovom "Dopusti mi da završim".

Srdačno čestitamo svim našim studentima, dobitnicima Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. i želimo im mnogo uspjeha u daljnjem radu!

Za dobitnike u a) kategoriji  nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad predviđena je novčana nagrada. U tu svrhu studenti trebaju Sveučilištu dostaviti određenu dokumnetaciju.

Popis svih dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2022./2023. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.