Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Filipe Ćavar, mag. psych. 6. lipnja 2023.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 22. svibnja 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Filipa Ćavar, mag. psych. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Usredotočena svjesnost u promociji mentalnog zdravlja adolescenata – međuodnos sa stresom i anksioznosti" u utorak, 6. lipnja 2023. godine s početkom u 9,00 sati.

Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P6 pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, vanjska članica
  3. izv. prof. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za psihologiju, vanjska članica.