Natječaj za dodjelu nagrade Najvolonterka/najvolonter ERF-a 2023.

Nagrada „Najvolonterka/najvolonter ERF-a“ godišnja je nagrada koju dodjeljuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu redovnim studentima preddiplomskih i diplomskih studija - Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija.

Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje prigodom Dana Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (14. travnja), a ove ak. godine, 2022./2023. dodijelit će se na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u petak, 14. travnja 2023., i to zasebno za svaki od tri navedena studija.

Ovom nagradom, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet želi omogućiti podizanje razine svijesti o važnosti i korisnosti volontiranja među djelatnicima i studentima te dati priznanje volonterskom angažmanu studenata.

Prilikom prijave za nagradu, osobe koje predlažu pojedinu studenticu/ studenta trebaju obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjen Obrazac za prijavu studentice/ studenta (u Prilogu) ovjeren potpisom od strane predlagatelja.
  • Volontersku knjižicu (ovjerenu pečatom i potpisom) i/ili Potvrdu o volontiranju (ovjerenu pečatom i potpisom) iz kojih je moguće saznati broj sati volontiranja i organizatore volontiranja.
  • Pisma preporuke (najmanje 1) organizatora volontiranja kod kojeg je studentica/ student provodio volonterske aktivnosti

Osoba koja predlaže studenticu/ studenta za priznanje, obvezna je obavijestiti studenticu/ studenta o prijavi. Studentica/ student se mora složiti s prijavom i supotpisati Obrazac za prijavu.

Sva navedena dokumentacija predaje se zaključno do utorka, 4. travnja 2023. do 12 sati kod prodekana za studije i studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće biti uvažene.

Detaljne informacije dostupne su u Kriterijima i načinu prijave i izbora „Najvolonterke/najvolontera ERF-a“.