Javna obrana doktorskog rada pristupnice Silve Capurso 15. ožujka 2023.

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Silve Capurso, dipl. nov. pod naslovom "Percepcija reklama za pivo i Teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja u adolescenata" (mentorica: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić) održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, dvorana P7) u srijedu, 15. ožujka 2023. godine s početkom u 10:00 sati.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj 27. veljače 2023. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Martina Ferić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić, članica povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Danijel Labaš, Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjski član.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.