Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2022./2023.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. Dodjela Rektorove nagrade odvija se u skladu s  uvjetima natječajaPravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade i kriterijima ERF-a za vrednovanje studentskih radova.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti prijediplomskih, diplomskih te integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji u  trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Rok za prijavu na natječaj je petak, 28. travnja 2023. do 16 sati.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.