Natječaji u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene u ak. god. 2023./2024.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2023./2024. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Detaljnije informacije o natječajima za bilateralne stipendije za partnerska sveučilišta dostupni su na sljedećoj poveznici: Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2023./2024.