Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata

Ured za zaštitu zdravlja studenata Sveučilišta u Zagrebu izradio je „Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata“ namijenjen studentima, primarno, kao pomoć pri pronalaženju zdravstvene zaštite u slučaju neodloživog zdravstvenog problema. Osim adresara zdravstvenih ustanova koje pružaju žurnu zdravstvenu pomoć, naveden je i način na koji studenti mogu izabrati liječnike primarne zdravstvene zaštite u Zagrebu kao i ustanove koje im mogu pružiti specifične i preventivne mjere zdravstvene zaštite.