Reguliranje prava iz studentskog standarda u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)

U skladu s člankom 78. stavcima 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno stručnom kratkom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji ureduje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore, odnosno, student koji studira u izvanrednom statusu i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obita ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji ureduje obavljanje studentskih poslova.

Osoba u statusu redovitog studenta koja ima zasnovan radni odnos, obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ne ostvaruje poviše navedena prava iz studentskog standarda, odnosno osoba u statusu izvanrednog studenta koja ima zasnovan radni odnos, obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja ne ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova.

U skladu s navedenim odredbama Zakona, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu studenata te pristupa prilagodbi izračuna prava studenata iz studentskog standarda.

Prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja detaljnije su navedena u dopisu MZO RH koji je dostupan u privitku.