Javna obrana doktorskog rada pristupnice Dore Knežević 30. studenoga 2022.

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Dore Knežević, mag. logoped. pod naslovom "Phonological abilities of children with Childhood apraxia of speech" (mentori: prof. dr. sc. Draženka Blaži i prof. emer. dr. sc. Ben Maassen) održat će se u srijedu, 30. studenoga 2022. godine s početkom u 16:00 sati na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, u dvorani Mljet.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj 21. studenoga 2022. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Blaženka Brozović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, vanjska članica.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.