Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Jelene Padovan 7. studenoga 2022.

Specijalistički rad pod naslovom "Intervencije jačanja otpornosti roditelja djece s poremećajem spektra autizma" pristupnica Jelena Padovan branit će u ponedjeljak, 7. studenoga 2022. godine s početkom u 10,00 sati.

Obrana teme specijalističkog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P6) pred Povjerenstvom za obranu izabranim na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2022./2023. održanoj 24. listopada 2022. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. prof. dr. sc. Gordana Berc, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, vanjska članica.