Završna rang-lista za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023.

Na temelju Natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 19. srpnja 2022. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi završnu rang-listu pristupnika za upis u 1. godinu izvanrednog diplomskog studija u ak. god. 2022./2023.:

Informacije o upisu u 1. godinu izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Edukacijska rehabilitacija u ak. god. 2022./2023. bit će objavljene na mrežnoj stranici ERF-a naknadno.

Nastava za studente izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Edukacijska rehabilitacija počet će u petak, 14. listopada 2022. godine.