Raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

U nastavku je dostupan raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2022./2023.:

Nastava će za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija početi u ponedjeljak, 3. listopada 2022. godine.