Online studentsko vrednovanje nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2021./2022.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove akademske godine provodi online anketu za procjenu nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2021./2022. za predmete koji su se izvodili na redovitim preddiplomskim i diplomskim studijima te izvanrednim preddiplomskim studijima.

Online ankete dostupne su putem Studomata od 23. svibnja 2022. godine i bit će dostupne do završetka nastave iz pojedinog predmeta.

Anketa je anonimna i odgovori ni na koji način neće biti povezani s informacijama o studentu i isti ne mogu utjecati na ocjenu iz pojedinog predmeta.

Molimo studente da svakako iznesu svoja zapažanja o nastavnom radu svojih nastavnika na pojedinom predmetu čime će pridonijeti unaprjeđenju i kontinuiranom poboljšavanju kvalitete nastave.