Poziv studentima s invaliditetom na sudjelovanje u istraživanju "Pristupačnost i prilagodba sastavnica Sveučilišta u Zagrebu studentima s invaliditetom"

Studentice 4. godine preddiplomskog studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Tea Čičić i Helena Haldek, u svrhu izrade seminarskog rada provode istraživanje pod nazivom „Pristupačnost i prilagodba sastavnica Sveučilišta u Zagrebu studentima s invaliditetom“ i pozivaju vas da u njemu sudjelujete. Online upitnik dostupan je putem sljedeće poveznice: Pristupačnost i prilagodba sastavnica Sveučilišta u Zagrebu studentima s invaliditetom.