Dodjela diploma sveučilišnim prvostupnicima edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije koji su završili preddiplomski studij u ak. god. 2020./2021. u petak, 6. svibnja 2022.

Dodjela diploma sveučilišnim prvostupnicima edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije koji su završili preddiplomski sveučilišni studij u ak. god. 2020./2021. održat će se u petak, 6. svibnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u dvorani Plitvice, prema sljedećem rasporedu:

  • Rehabilitacija – u 14 sati,
  • Logopedija – u 15 sati,
  • Socijalna pedagogija – u 16 sati.

Mole se promoventi da na dodjelu diploma dođu 15 minuta prije predviđenog termina.

Dodjeli diploma mogu nazočiti i uzvanici. S obzirom na ograničen kapacitet dvorane molimo promovente da navedeno imaju u vidu kod poziva svojih gostiju.