Javna obrana nacrta doktorskog rada Mije Roje Đapić 9. svibnja 2022.

Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 6. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022. održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Mia Roje Đapić, mag. psych. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Provjera teorijskog modela sekstinga adolescenata (MSA) konstruiranog kroz modificiranu teoriju mogućnosti" u ponedjeljak, 9. svibnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati.

Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P8 (prizemlje) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Miranda Novak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, vanjska članica.