Poziv za volontere Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima poziva sve zainteresirane da se prijave za volontiranje u sklopu projekta Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Prijave su otvorene do 28. ožujka 2022. putem sljedeće poveznice: Prijavnica za volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja je projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa i uprave i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), osnovan 2013. godine. Koristi jedinstveni i standardizirani besplatni broj 116 006 na kojem sve žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja te članovi njihovih obitelji mogu anonimno dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te ih se po potrebi može uputiti na institucije ili druge organizacije civilnog društva na daljnje ostvarivanje prava. Sveobuhvatna podrška pruža se na hrvatskom i engleskom jeziku. Linija je dostupna svakim danom 24 sata dnevno uključujući vikende, blagdane i praznike.

Nacionalni pozivni centar u svom djelokrugu obuhvaća pružanje pravnih informacija i emocionalne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, od svog otvaranja do danas, brojni studenti i studentice pomogli su žrtvama i svjedocima pružanjem podrške, osnaživanjem i ohrabrivanjem prijeko potrebnim u borbi za zakonom zajamčenih prava.

Svi volonteri/ke imaju priliku unaprijediti svoje komunikacijske vještine i pravna znanja, pohađati brojne edukacije, radionice i seminare, raditi u dinamičnom i empatičnom okruženju te umrežiti se s ostalim organizacijama civilnog društva.

Kandidati/kinje koji/e zadovolje na održanom selekcijskom razgovoru bit će pozvani na višednevnu edukaciju koja će se održati kroz mjesec travanj.

Detaljnije informacije o selekcijskom postupku sodtupne su u Pozivu za volontere.