Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. Dodjela Rektorove nagrade odvija se u skladu s  uvjetima natječajaPravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade i kriterijima ERF-a za vrednovanje studentskih radova.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Rok za prijavu na natječaj je četvrtak, 30. lipnja 2022. do 16 sati.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.