Privremene rang-liste pristupnika za upis na preddiplomske studije ERF-a u ak. god. 2021./2022. u kvoti Hrvati izvan RH

Temeljem Odluke o prijedlogu upisnih kriterija za upis u I. godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. u posebnom kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Klasa: 602-04/20-15/70, Urbroj: 251-74/20-04-2/1) od 20. listopada 2020. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi privremene liste s poretkom pristupnika za upis na redovite preddiplomske studije u ak. god. 2021./2022.:

Eventualne žalbe na rezultate pisane provjere znanja pristupnici mogu podnijeti ERF-u u roku od 48 sati nakon objave privremene rang liste tj. najkasnije do petka, 16. srpnja 2021.godine. Žalbe se podnose ERF-u isključivo elektronički, na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Fakultet će se o žalbama očitovati, također, isključivo elektronički.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na više od jednog studija ERF-a obvezni su odluku o odabiru studija koji žele upisati javiti najkasnije do ponedjeljka, 19. srpnja 2021. godine, do 12 sati na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine iza 12 sati na mrežnoj stranici Fakulteta.