Javna obrana teme doktorskog rada Lucije Šarić 9. lipnja 2021.

Temu doktorskog rada pod naslovom "Obrada morfološki složenih riječi kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem" pristupnica Lucija Šarić, mag. logoped. branit će u srijedu, 9. lipnja 2021. godine s početkom u 12,30 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u predavaonici P10 pred Povjerenstvom izabranim na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 24. svibnja 2021. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.