Javna obrana teme doktorskog rada Lorene Koštić 10. lipnja 2021.

Temu doktorskog rada pod naslovom "Dobrobit sestara/braće djece s teškoćama u razvoju/osoba s invaliditetom" pristupnica Lorena Koštić, mag. rehab. educ. branit će u četvrtak, 10. lipnja 2021. godine s početkom u 14,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u predavaonici P10 pred Povjerenstvom izabranim na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 24. svibnja 2021. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Daniela Cvitković, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Jasmina Stošić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, vanjska članica.