Održana radionica Prva godina u praksi

Radionica za studente preddiplomskog studija Rehabilitacija i diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Prva godina u praksi održana je putem ZOOM-a 10. svibnja 2021. godine u vremenu od 20.00-22.30 h. Radionici je nazočilo 70-ak studenata sa svih studijskih godina ERF-a, kako s preddiplomske, tako i s diplomske razine studija. Radionicu su moderirale nedavno diplomirane edukacijske rehabilitatorice Svea Kučinić, Dora Marinić, Mirna Vladušić Radaić, Jana Šuper, Rafaela Plentaj, Martina Krpan i Brigita Vilč. S Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prisustvovala je i prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš kao tiha, ali vrlo snažna podrška.

Glavnu strukturu radionice sačinjavale su teme o proaktivnom pripravništvu zajedno sa smjernicama i savjetima, zatim pregled prvih koraka prilikom dolaska na prvo radno mjesto te briga o sebi tijekom prve godine u praksi.

Prilikom online prijave na radionicu, studenti su imali mogućnost postavljanja pitanja vezanih za prvu godinu rada u praksi kao stručnjaka edukacijskih rehabilitatora, te je na temelju tih pitanja koncipirana sama radionica. Budući da je svaka od moderatorica predstavljala određeno područje rada naše struke svojim osobnim iskustvom, potaknule su se teme o pripravništvu u području socijalne skrbi, u zdravstvenom sustavu te u području odgoja i obrazovanja.

Iznjedrile su se teme poput prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje po primitku visokoškolske diplome, preporuke i savjeti o načinima traženja posla (slanje otvorenih molbi i prijavljivanje na natječaje), pregled prava i odgovornosti zaposlenika pripravnika u različitim sustavima, uz doticanje pravila o polaganju stručnih ispita u svakom od navedenih sustava, kao i članstva u Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora.

Nadalje, detaljno su opisana radna mjesta na kojima može biti zaposlen edukacijski rehabilitator; primjerice, istaknute su razlike između stručnih suradnika edukacijskih rehabilitatora u školi/vrtiću i edukacijskih rehabilitatora u posebnim skupinama, zajedno s njihovim prednostima i izazovima. Govorilo se o različitim mogućnostima pružanja usluga u sustavu socijalne skrbi, poput rane intervencije, integracije, usluga psihosocijalne podrške, boravka i organiziranog stanovanja te područja djelovanja mnogih udruga iz sustava socijalne skrbi. Prikazan je i rad edukacijskog rehabilitatora u zdravstvenom sustavu.

Također, predstavljeni su bitni zakoni i pravilnici, poput Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, Zakona o odgoju i obrazovanju, Zakona o radu, Državnog pedagoškog standarda i dr. Istaknuta je i važnost protokola o postupanju po pitanju vršnjačkog nasilja, nasilja u obitelji te u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Završna riječ radionice pripala je vrlo vrijednoj temi brige o sebi, prevenciji burnouta, očuvanju mentalnog zdravlja te važnosti samozagovaranja.

Po završetku radionice studentima je podijeljen sadržaj Google disca sa svim relevantnim spomenutim dokumentima, a vezanih za pripravništvo.

Studenti su imali priliku usmeno i pismeno evaluirati samu radionicu pri čemu valja istaknuti izrazito pozitivne povratne informacije (prilog u privitku).

Nakon provedene radionice, moderatorice su zaključile da je vidljiva potreba za budućim usustavljivanjem navedene vrste podrške prema studentima Rehabilitacije i Edukacijske rehabilitacije, nastavno na njihov vrlo izraženi interes i motivaciju, a sve s ciljem osnaživanja budućih mladih stručnjaka edukacijskih rehabilitatora.