Studentsko vrednovanje nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove akademske godine provodi Anketu za procjenu nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2020./2021. za predmete koji su se izvodili na redovitim preddiplomskim i diplomskim studijima te izvanrednim preddiplomskim studijima.

Online anketa bit će dostupna putem Studomata po završetku nastave iz pojedinog predmeta. Anketa je anonimna i odgovori ni na koji način neće biti povezani s informacijama o studentu i isti ne mogu utjecati na ocjenu iz pojedinog predmeta.

Molimo studente da svakako iznesu svoja zapažanja o nastavnom radu svojih nastavnika na pojedinom predmetu čime će pridonijeti unaprjeđenju i kontinuiranom poboljšavanju kvalitete nastave.