Javna obrana teme doktorskog rada Ana-Marije Bohaček, mag. rehab. educ. 7. svibnja 2021.

Temu doktorskog rada pod naslovom "Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na obilježja imitacije hodančadi" pristupnica Ana-Marija Bohaček, mag. rehab. educ. branit će u petak, 7. svibnja 2021. godine s početkom u 16,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada održat će se online (Meeting ID: 872 4014 1421) pred Povjerenstvom izabranim na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 19. travnja 2021. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. prof. emer. dr. sc. Marta Ljubešić, članica
  3. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica