Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2021.

Temeljem članka 19. stavka 6. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Izborno povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta utvrđuje Konačne rezultate izbora za Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su održani 23. i 24. ožujka 2021. godine.

Mandat izabranih članova Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu traje dvije akademske godine tj. u ak. god. 2021./2022. i ak. god. 2022./2023.