Javna obrana doktorskog rada Dinke Caha 30. ožujka 2021.

Doktorski rad pod naslovom "Utjecaj društvenokorisnoga rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći" pristupnica Dinka Caha  branit će online u utorak, 30. ožujka 2021. godine s početkom u 09,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 22. ožujka 2021. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Martina Ferić, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva;
  2. prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu (Studijski centar socijalnog rada) Sveučilište u Zagrebu, vanjski član;
  3. izv. prof. dr. sc. Ana Slišković, izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, vanjska članica.