Online interaktivno predavanje "Završni i diplomski radovi" u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu 8. ožujka 2021.

Ured za studente i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu organiziraju online interaktivno predavanje: "Završni i diplomski radovi" koje će se održati u ponedjeljak, 8. ožujka 2021. godine.

Termin predavanja: petak, 8. ožujak 2021. od 17:00 do 19:00 sati.

Način održavanja predavanja: online, Zoom.

Broj sudionika: najmanje 30, najviše 100.

Iskustva sudionika prošlih edukacija:

"Morat ću razmisliti o temi za koju sam se odlučila jer mislim da sam uvidjela da ima previše crvenih zastavica." [SUZG-ZID-2019-12-17-212]

"Objašnjenje cilja završnog rada." [SUZG-ZID-2020-04-02-198]

"Dostupne materijale i struktura predavanja koja obuhvaća cijeli proces pisanja završnog/diplomskog rada." [SUZG-ZID-2020-04-02-186]

"Korisni linkovi, stručna komunikacija, detaljna razrada teme." [SUZG-ZID-2019-05-14-93]

"Najčešće pogreške pri pisanju znan. radova i struktura rada (objašnjen svaki segment)." [SUZG-ZID-2018-11-06-45]

"Informacije (sukus) o pripremi za pisanje znanstvenih radova; dobra pripremljenost teorijske podloge." [SUZG-ZID-2018-11-06-49]

"Sistematičnost, nema nepotrebnih detalja, dobro vođenje predavanja, tj. zanimljivo." [SUZG-ZID-2018-11-06-50]

"Dobili smo sve potrebne informacije o pisanju radova te odgovore na ključna pitanja. Svakako preporučujem." [SUZG-ZID-2018-04-18-25]

Predavač: Božidar Nikša Tarabić

Prijave su moguće putem sljedeće poveznice: detaljnije.com/prijava