Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2020./2021.

Objavljen je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Dodjela Rektorove nagrade odvija se u skladu s  uvjetima natječajaPravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade i kriterijima ERF-a za vrednovanje studentskih radova.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Rok za prijavu na natječaj je srijeda, 30. lipnja 2021. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu apps.unizg.hr/rektorova-nagrada.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu, a termin dodjele odredit će se naknadno.