Ažurirani raspored nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine i Odluci ERF-a o načinu održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. za vrijeme pandemije COVID-19 od 26. siječnja 2021. godine, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. izvoditi kumulativno na "klasični" način s povećanjem razine primjene e-učenja na 20%. Nastava iz obveznih predmeta održat će se kumulativno u prvih 10, a nastava iz izbornih predmeta u zadnjih 5 tjedana ljetnog semestra.

U nastavku su dostupni ažurirani rasporedi nastave za redovite preddiplomske i diplomske studije za ljetni semestar ak. god. 2020./2021.:

Nastava će se za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija održavati od ponedjeljka, 22. veljače do petka, 4. lipnja 2021. godine.