Odluka ERF-a o određivanju trećeg termina redovitog ispitnog roka, određivanju izvanrednih ispitnih rokova i produljenju rokova vezanih uz prijavu i predaju diplomskih radova u akademskoj godini 2020./2021.

Temeljem članka 26. stavka 1. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članaka 49. i 60. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u petak, 8. siječnja 2021. godine donijela Odluku o određivanju trećeg termina redovitog ispitnog roka (zimski, ljetni i jesenski), određivanju izvanrednih ispitnih rokova i produljenju rokova vezanih uz prijavu i predaju diplomskih radova u akademskoj godini 2020./2021.

Ovom odlukom propisuje se obveza određivanja trećeg termina u svakom redovitom ispitnom roku (zimskom, ljetnom i jesenskom), određivanja izvanrednih ispitnih rokova za sve predmete navedene u izvedbenom planu nastavu za ak.god.2020./2021. i predmete koji su upisani prema izvedbenim planovima nastave u prethodnim akademskim godinama, a ne izvode se prema izvedbenom planu nastavu za ak.god.2020./2021. te produljenje rokova vezanih uz prijavu, izradu i obranu diplomskih radova u akademskoj godini 2020./2021.