COVID-19: Nastava iz predmeta Informacijski sustavi u rehabilitaciji osoba oštećena vida u ak. god. 2020./2021.

Nastava iz predmeta Informacijski sustavi u rehabilitaciji osoba oštećena vida za studente 1. godine diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija održat će se na daljinu u razdoblju od 21. do 23. prosinca 2020. te od 7. do 15. siječnja 2021. godine s početkom u 16:45 sati.