Javna obrana doktorskog rada Ivone Salaj 17. prosinca 2020.

Doktorski rad pod naslovom "Uloga korisnika u učinkovitosti i jednakosti implementacije politike prema osobama s invaliditetom" pristupnica Ivona Salaj branit će online u četvrtak, 17. prosinca 2020. godine s početkom u 17,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 1. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 26. listopada 2020. godine u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Martina Ferić, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva;
  2. prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu (Studijski centar socijalnog rada) Sveučilište u Zagrebu, članica;
  3. doc. dr. sc. Tihomir Žiljak, naslovni docent na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište u Zagreb, član.