Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Helene Milković Začek 7. prosinca 2020.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Helene Milković Začek pod naslovom "Socio-emocionalni razvoj djece predškolske dobi s jezičnim teškoćama" održat će se online u ponedjeljak, 7. prosinca 2020. godine u 9,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom za obranu u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Draženka Blaži,
    redovita profesorica dukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica i
  3. prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić, vanjska članica.