COVID-19: Nastava iz predmeta Fonijatrija u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

U razdoblju od 2. do 13. studenoga 2020. godine nastava iz predmeta Fonijatrija odžavat će se na daljinu (obje grupe) prema predviđenom rasporedu.

Studenti će biti pravovremeno obaviješteni o načinu izvođenja nastave iz navedenog predmeta, a koja je planirana za razdoblje od 16. do 27. studenoga 2020. godine.