Nastava iz predmeta Hrvatski znakovni jezik 101 u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Nastava iz predmeta Hrvatski znanovni jezik 101 u zimskom semestru ak. god. 2020./21. održavat će se prema sljedećem rasporedu nastave: HZJ 101 - raspored po grupama.