Poziv na online interaktivno predavanje "Završni i diplomski radovi - Kako ih napisati?" u organizaciji Studentskog zbora i Ureda za studente Sveučilišta u Zagrebu 12. rujna 2020.

Studentski zbor i Ured za studente Sveučilište u Zagrebu pozivaju sve studente na online interaktivno predavanje "Završni i diplomski radovi - Kako ih napisati?" koje će se održati u subotu, 12. rujna 2020. godine.

Predavanjem će se obuhvatiti:

  • vrste i struktura radova;
  • hodogram pisanja rada (odabir teme, razrada pojedinih dijelova);
  • pretraga, citiranje i navođenje literature;
  • programska podrška i rješenja.

Termin predavanja: subota, 12. rujna 2020., 10:00 sati.

Način održavanja predavanja: online.

Broj sudionika: najmanje 30, najviše 100.

Iskustva sudionika prošlih, sličnih, predavanja:

"Morat ću razmisliti o temi za koju sam se odlučila jer mislim da sam uvidjela da ima previše crvenih zastavica." [SUZG-ZID-2019-12-17-212]

"Objašnjenje cilja završnog rada." [SUZG-ZID-2020-04-02-198]

"Dostupne materijale i struktura predavanja koja obuhvaća cijeli proces pisanja završnog/diplomskog rada." [SUZG-ZID-2020-04-02-186]

"Korisni linkovi, stručna komunikacija, detaljna razrada teme." [SUZG-ZID-2019-05-14-93]

"Najčešće pogreške pri pisanju znan. radova i struktura rada (objašnjen svaki segment)." [SUZG-ZID-2018-11-06-45]

"Informacije (sukus) o pripremi za pisanje znanstvenih radova; dobra pripremljenost teorijske podloge." [SUZG-ZID-2018-11-06-49]

"Sistematičnost, nema nepotrebnih detalja, dobro vođenje predavanja, tj. zanimljivo." [SUZG-ZID-2018-11-06-50]

"Dobili smo sve potrebne informacije o pisanju radova te odgovore na ključna pitanja. Svakako preporučujem." [SUZG-ZID-2018-04-18-25]

Predavač: Božidar Nikša Tarabić, MPsych, PhD student, MBA kandidat

Prijave su moguće putem sljedeće poveznice: detaljnije.com/prijava