COVID-19: Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, dana 31. kolovoza 2020. izradio Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima.