Završna rang-lista pristupnika državljana RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. za upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija u ak. god. 2020./21.

Temeljem Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 23. svibnja 2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi Završnu rang-listu pristupnika državljana RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. za upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija u ak. god. 2020./21.

Upisi u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalna pedagogija u ak. god. 2020./2021. izvršit će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) u petak, 24. srpnja 2020. godine u 13:30 sati. Detaljnije informacije o postupku upisa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su u uputama za upis pristupnika u prvu godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.