Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine usvojilo je izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izmjene i dopune Pravilnika tj. pročišćeni tekst Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta 9. srpnja 2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave.